Virtual assistant

Brief info

Via mijn werk als VA ben ik bij veel verschillende klanten met verschillende bedrijven (virtueel) terecht gekomen, zo ook bij no.dots. Ik werk voornamelijk samen met Marijn, waarbij ik hem zoveel mogelijk administratieve, financiële en secretariële taken uit handen neem. Dit zijn vaak dingen waar ondernemers geen tijd aan willen besteden, maar wat wel degelijk met veel precisie moet worden gedaan. Als kind had ik mijn zaakjes (speelgoed, slaapkamer) al goed op orde en schreef ik al mijn bezigheden driftig in mijn paardenagenda. Deze orde en nauwkeurigheid stroomt nog steeds door mijn aderen, waardoor ik mijn functie bij no.dots goed kan uitoefenen. Op die manier kan Marijn zijn pijlen hoofdzakelijk richten op de strategische kant van het bedrijf.